Gode råd for en vellykket amerikansk bilferie

En bilferie i USA er en stor drøm for mange nordmenn, enten det er korte eller lengre strekninger som skal tilbakelegges i bil. Det er viktig å være klar over at reglene for trafikken varierer fra stat til stat, og det er langt fra alt som er likt som i Norge. Visste du at dersom du blir stoppet av politiet, skal du holde hendene på rattet?
I USA kjører du blant annet rundt på «Highways» og «Interstate». Vedlikeholdet av de første er det de lokale myndigheter som står for, mens de siste er nasjonale veier som går mellom de ulike statene.

Bruk et minutt på lese gjennom disse tips og gode råd, de kan komme godt med når du skal nyte ditt livs bilferie i USA.

10 tips til bilferien i USA

1. Generell vikeplikt for trafikk fra høyre.
2. Avkjørslene ved de store veiene er nummererte. Finn ut hvilket nummer din avkjørsel har og legg deg til venstre i god tid.
3. Invester i en ny og oppdatert kartbok.
4. Ikke parker i nærheten av en brannhydrant. Det resulterer som oftest i at du blir tauet bort.
5. Hastighet måles i mph, som står for miles per hour. 60 mph er cirka 96 km/t. Amerikansk politi er flittige brukere av hastighetskontroller.
6. Du har vikeplikt for gule skolebusser ved av- og påstigning samt dersom de har rødt, gult eller blinkende lys.
7. Alle må bruke bilbelte, og husk at alkohol må oppbevares der det ikke er tilgjengelig for passasjerer eller fører.
8. Det er forbudt å ha våpen og / eller ammunisjon i bilen.
9. Ta hensyn til alle fotgjengere og husk at det ofte er stor og tett trafikk i de større byene.
10. Politisirenene lyder likt som i Norge, men bli sittende med hendene på rattet dersom du blir stoppet.

Andre gode råd
I de store byene er det ikke uvanlig med «toll roads», altså veier du må betale for å kjøre på. Det er godt skiltet og avgiften ligger på alt fra noen få cents til flere dollar. Det lønner seg å ha småpenger klart, slik at du kommer gjennom uten problemer. Bensinprisene er lavere enn her hjemme og det skorter sjelden på antall bensinstasjoner. Bare husk at avstandene kan være store, så sjekk kartet og fyll tanken før du kjører gjennom områder med ørken, skog eller fjell.